Lue lisää ja ilmoittaudu haluamaasi valmennukseen

Tutustu myös Alma Talentin PHT-kirjallisuushyllyyn »

 • PHT-valmennuksen tehopaketti 1995 € + alv

  Valmennuspaketti sinulle, joka haluat maksimoida mahdollisuutesi onnistua tentissä! Tehopaketti sisältää:

  Verkkotallenteet

  Verkkokoulutussisältö valmistuu huhtikuun aikana ja sisältö on käytettävissä tenttiin asti.

  Verkkokoulutuksen sisältö:
  TENTIIN VALMENTAUTUMINEN

  Kouluttaja: Eija Männistö, johtava asiantuntija, Taloushallintoliitto

  TYÖLAINSÄÄDÄNTÖ
  Tässä osiossa käydään läpi tentin kannalta olennaisia teemoja ja lainsäädännön sisältöä konkreettisesti ja PHT-tenttikysymyksiin vastaamisen näkökulmasta. Tämä osio sisältää kolme kokonaisuutta: Työsopimuslain keskeiset kohdat, Työaikalaki ja Vuosilomalaki
  Kouluttaja: Albert Mäkelä, Suomen Yrittäjät

  Työsopimuslain keskeiset kohdat

  • Määräaikaiset työsopimukset
   Koeaika
   Liikkeen luovutus
   Sairausajan palkka ja työstä poissaolot
   Palkan maksuaika ja -kausi
   Lomauttaminen ja irtisanominen

  Työaikalaki

  • Työajaksi luettava aika
   Säännöllinen työaika ja työaikalakin työaikajoustot
   Lisä- ja ylityö
   Lepoajat

  Vuosilomalaki

  • Vuosiloman ansaintasäännöt
   Vuosilomaomapalkka ja -korvaus
   Vuosiloman antamisen pääsäännöt ja poikkeukset

  ENNAKKOPERINTÄ
  Tämä osio sisältää 4 aihetta: Luontois- ja henkilökuntaedut, Matkakustannusten korvaukset, Tulorekisteri ilmoittaminen ja Sosiaalivakuuttaminen ja ennakkoperintä
  Kouluttaja: Sari Wulff, johtava asiantuntija, Verohallinto

  Luontois- ja henkilökuntaedut

  • Luontoisetujen ja henkilökuntaetujen vertailua
   – Mitä eroja on?
   – Mitä yhteistä on?
   – Mitkä edut voidaan antaa kohdennetulla maksuvälineellä?
  • Luontoiseduista
   – Erityistilanteita luontoiseduista
   – Ennakonpidätys ja sosiaalivakuutusmaksut luontoiseduista
  • Henkilökuntaeduista
   – Ennakonpidätys ja sosiaalivakuutusmaksut henkilökuntaeduista
   – Taulukko erilaisten etujen sosiaalivakuutusmaksuista

  Matkakustannusten korvaukset

  • Matkustamiskustannusten korvaukset
   – matkan erilaiset käsitteet verotuksessa
   – mitä voidaan korvata verovapaasti?
   – Verohallinnon ohjeet
  • Erityistilanteita
   – tilapäistyöntekijät, vuokratyöntekijät ja liikkuvan työn tekijät
   – työharjoittelijat
   – etätyöntekijät
   – matkat vapaa-ajan asunnolta
   – vapaa-ajan yhdistäminen työmatkaan
  • Koti- ja ulkomaan päivärahat, ateriakorvaukset
   – matkavuorokausi, matkan alkaminen ja päättyminen
   – aterioiden vaikutus päivärahaan
   – ulkomaan päiväraha: minkä maan mukaan päiväraha määräytyy?
  • Veronalaiset matkakustannusten korvaukset
   – mistä voidaan jättää ennakonpidätys toimittamatta?
   – miten ilmoitetaan tulorekisteriin?
  • Mitä matkalaskulta vaaditaan?

  Tulorekisteri ilmoittaminen

  • Kenelle tietoja luovutetaan tulorekisteristä?
   – tulorekisterin käytön edellytykset
  • Mitkä tiedot on ilmoitettava tulorekisteriin?
   – pakolliset ja täydentävät tiedot ja niiden erot
   – tietojen ilmoittamisen ajankohta ja poikkeukset reaaliaikaisesta ilmoittamisesta
   – tulolajien käyttö ja vaikutukset
  • Tietojen korjaaminen
   – tietojen korjaamisen logiikka
   – taannehtivat korjaukset
   – lisämaksut sekä liikasuoritusten ja takaisinperittyjen tulojen ilmoittaminen
  • Työnantajan erillisilmoituksen antaminen
   – ilmoituksella annettavat tiedot
  • Myöhästymismaksujen määräytyminen

  Sosiaalivakuuttaminen ja ennakkoperintä

  • Palkan ja työansion erot eri sosiaalivakuutuksissa
  • Palkan käsite verotuksessa
  • Työkorvauksen määritelmä
  • Palkan ja työkorvauksen erot
  • Sairausvakuuttaminen
  • Työeläkevakuuttaminen
  • Työttömyysvakuuttaminen
  • Työtapaturma- ja ammattitautivakuuttaminen
  • Työntekijämaksut verotuksessa
  • Erilaisten etujen ja suoritusten sosiaalivakuutusmaksut taulukkomuodossa
  • Asiaan liittyvät ohjeet

  KANSAINVÄLISET TILANTEET
  Kouluttaja: Esa Johnsson, Senior Manager, Head of Global Mobility, Metso Outotec Oyj

  • Yleinen ja rajoitettu verovelvollisuus
  • Kuuden kuukauden sääntö
  • Verosopimukset
  • Kustannusten korvaukset ulkomaankomennuksilla
  • Työnantajavelvoitteet
  • Ulkomaankomennusten sosiaaliturva
  • Suomeen suuntautuvat työkomennukset

  Kysymysklinikat
  2 x n. 2 h webinaaria kevään–alkusyksyn aikana, jossa kouluttajamme vastaavat osallistujien kysymyksiin tentin aiheista ja vastaustekniikasta sekä antavat vinkkejä luku-urakan keskellä. Ensimmäinen kysymysklinikka on keväällä ja toinen syksyllä 2022.

  Vanha PHT-tentit -tenttiarkisto
  Saat käyttöösi viime vuoden PHT-tentin ja mallivastaukset sähköisessä muodossa. Opit tenttikysymysten tyypilliset muodot, voit harjoitella vastaustekniikkaa ja testata osaamistasi omaan tahtiisi.

  PHT-valmennus – Koulutuspäivät
  6 x 6 h valmennusta kouluttajan ohjauksella kevään–alkusyksyn 2022 aikana. Koronatilanteesta johtuen koulutuspäivät järjestetään etäosallistumisena Teams-yhteydellä.

  Tämä osuus koostuu seuraavista koulutuspäivistä:

  • PHT-valmennus – Työsopimuslaki
  • PHT-valmennus – Vuosiloma- ja työaikalaki
  • PHT-valmennus – Kansainväliset asiat
  • PHT-valmennus – Työmarkkinat. Tulorekisteri, sos.vakuutukset, eläkkeet ja raportointi
  • PHT-valmennus – Ennakkoperintä
  • PHT-valmennus  – Kysymykset ja vastaukset

  Hinta 1995 € + ALV

  Ilmoittautuminen aukeaa 2023 maaliskuussa.

 • PHT-valmennus – Koulutuspäivät 1720 € + alv

  6 x 6 h valmennusta kouluttajan ohjauksella kevään–alkusyksyn 2022 aikana. Koronatilanteesta johtuen koulutuspäivät järjestetään etäosallistumisena Teams-yhteydellä.

  Tämä koostuu seuraavista koulutuspäivistä:

  • 20.4. PHT-valmennus – Työsopimuslaki
  • 4.5. PHT-valmennus – Vuosiloma- ja työaikalaki
  • 17.5. PHT-valmennus – Kansainväliset asiat
  • 1.6. PHT-valmennus – Työmarkkinat. Tulorekisteri, sos.vakuutukset, eläkkeet ja raportointi
  • 31.8. PHT-valmennus – Ennakkoperintä
  • 7.9. PHT-valmennus  – Kysymykset ja vastaukset

  Hinta 1720 € + ALV

  Ilmoittautuminen aukeaa 2023 maaliskuussa.

 • PHT-valmennus – Verkkokoulutus 995 € + alv

  Verkkokoulutus sisältää:

  TENTIIN VALMENTAUTUMINEN

  Kouluttaja: Eija Männistö, johtava asiantuntija, Taloushallintoliitto

  TYÖLAINSÄÄDÄNTÖTässä osiossa käydään läpi tentin kannalta olennaisia teemoja ja lainsäädännön sisältöä konkreettisesti ja PHT-tenttikysymyksiin vastaamisen näkökulmasta. Tämä osio sisältää kolme kokonaisuutta: Työsopimuslain keskeiset kohdat, Työaikalaki ja VuosilomalakiKouluttaja: Albert Mäkelä, Suomen Yrittäjät

  Työsopimuslain keskeiset kohdat

  • Määräaikaiset työsopimukset
  • Koeaika
  • Liikkeen luovutus
  • Sairausajan palkka ja työstä poissaolot
  • Palkan maksuaika ja -kausi
  • Lomauttaminen ja irtisanominen

  Työaikalaki

  • Työajaksi luettava aika
  • Säännöllinen työaika ja työaikalakin työaikajoustot
  • Lisä- ja ylityö
  • Lepoajat

  Vuosilomalaki

  • Vuosiloman ansaintasäännöt
  • Vuosilomaomapalkka ja -korvaus
  • Vuosiloman antamisen pääsäännöt ja poikkeukset

  ENNAKKOPERINTÄTämä osio sisältää 4 aihetta: Luontois- ja henkilökuntaedut, Matkakustannusten korvaukset, Tulorekisteri ilmoittaminen ja Sosiaalivakuuttaminen ja ennakkoperintäKouluttaja: Sari Wulff, johtava asiantuntija, Verohallinto

  Luontois- ja henkilökuntaedut

  • Luontoisetujen ja henkilökuntaetujen vertailua– Mitä eroja on?– Mitä yhteistä on?– Mitkä edut voidaan antaa kohdennetulla maksuvälineellä?
  • Luontoiseduista– Erityistilanteita luontoiseduista– Ennakonpidätys ja sosiaalivakuutusmaksut luontoiseduista
  • Henkilökuntaeduista– Ennakonpidätys ja sosiaalivakuutusmaksut henkilökuntaeduista– Taulukko erilaisten etujen sosiaalivakuutusmaksuista

  Matkakustannusten korvaukset

  • Matkustamiskustannusten korvaukset– matkan erilaiset käsitteet verotuksessa– mitä voidaan korvata verovapaasti?– Verohallinnon ohjeet
  • Erityistilanteita– tilapäistyöntekijät, vuokratyöntekijät ja liikkuvan työn tekijät– työharjoittelijat– etätyöntekijät– matkat vapaa-ajan asunnolta– vapaa-ajan yhdistäminen työmatkaan
  • Koti- ja ulkomaan päivärahat, ateriakorvaukset– matkavuorokausi, matkan alkaminen ja päättyminen– aterioiden vaikutus päivärahaan– ulkomaan päiväraha: minkä maan mukaan päiväraha määräytyy?
  • Veronalaiset matkakustannusten korvaukset– mistä voidaan jättää ennakonpidätys toimittamatta?– miten ilmoitetaan tulorekisteriin?
  • Mitä matkalaskulta vaaditaan?

  Tulorekisteri ilmoittaminen

  • Kenelle tietoja luovutetaan tulorekisteristä?– tulorekisterin käytön edellytykset
  • Mitkä tiedot on ilmoitettava tulorekisteriin?– pakolliset ja täydentävät tiedot ja niiden erot– tietojen ilmoittamisen ajankohta ja poikkeukset reaaliaikaisesta ilmoittamisesta– tulolajien käyttö ja vaikutukset
  • Tietojen korjaaminen– tietojen korjaamisen logiikka– taannehtivat korjaukset– lisämaksut sekä liikasuoritusten ja takaisinperittyjen tulojen ilmoittaminen
  • Työnantajan erillisilmoituksen antaminen– ilmoituksella annettavat tiedot
  • Myöhästymismaksujen määräytyminen

  Sosiaalivakuuttaminen ja ennakkoperintä

  • Palkan ja työansion erot eri sosiaalivakuutuksissa
  • Palkan käsite verotuksessa
  • Työkorvauksen määritelmä
  • Palkan ja työkorvauksen erot
  • Sairausvakuuttaminen
  • Työeläkevakuuttaminen
  • Työttömyysvakuuttaminen
  • Työtapaturma- ja ammattitautivakuuttaminen
  • Työntekijämaksut verotuksessa
  • Erilaisten etujen ja suoritusten sosiaalivakuutusmaksut taulukkomuodossa
  • Asiaan liittyvät ohjeet

  KANSAINVÄLISET TILANTEETKouluttaja: Esa Johnsson, Senior Manager, Head of Global Mobility, Metso Outotec Oyj

  • Yleinen ja rajoitettu verovelvollisuus
  • Kuuden kuukauden sääntö
  • Verosopimukset
  • Kustannusten korvaukset ulkomaankomennuksilla
  • Työnantajavelvoitteet
  • Ulkomaankomennusten sosiaaliturva
  • Suomeen suuntautuvat työkomennukset

  Tallenteet

  Verkkokoulutussisältö valmistuu huhtikuun aikana ja sisältö on käytettävissä tenttiin asti.

  Kysymysklinikat
  2 x n. 2h webinaaria kevään–alkusyksyn aikana, jossa kouluttajamme vastaavat osallistujien kysymyksiin tentin aiheista ja vastaustekniikasta sekä antavat vinkkejä luku-urakan keskellä. Saat vahvistusta osaamiseesi ja voit varmistaa ymmärtäneesi hankalilta tuntuvat asia oikein! Ensimmäinen kysymysklinikka on keväällä ja toinen syksyllä 2022.

  Vanhat PHT-tentit -tenttiarkisto
  Saat käyttöösi viime vuoden PHT-tentin ja mallivastaukset sähköisessä muodossa. Opit tenttikysymysten tyypilliset muodot, voit harjoitella vastaustekniikkaa ja testata osaamistasi omaan tahtiisi.

  Hinta 995 € + ALV

  Ilmoittaudu mukaan

 • Tenttiarkisto 95 € + alv

  Saat käyttöösi edellisen vuoden PHT-tentit ja mallivastaukset sähköisessä muodossa. Opit tenttikysymysten tyypilliset muodot, voit  harjoitella vastaustekniikkaa ja testata osaamistasi omaan tahtiisi.

  Hinta 95 € + ALV

  Ilmoittaudu mukaan